Leikkaavat suunnat

Muistisääntö

Kahden koneella kulkevan aluksen

Oikealta tulevaa väistetään

vesiliikenteen säännöt

§ 15 sääntö: Leikkaavat suunnat

Kun kahden konealuksen suunnat leikkaavat toisensa niin, että siihen liittyy yhteentörmäämisen vaara, on sen aluksen, jonka oikealla puolella toinen alus on, väistettävä toista alusta ja, jos olosuhteet sen sallivat, vältettävä menemästä toisen keulan editse.

KOULUTUSVINKKI:

PALAUTETTA:

REKISTERÖIDY

KIRJAUDU SISÄÄN