Purjealukset

Muistisääntö

Se jolla on tuuli vasemmalta väistää

Samalla halssilla oltaessa tuulen yläpuolella oleva väistää

Huomaathan että purjeilla kulkevaa alusta koskee väistämisjärjestys ja  ohitettavan säännöt. 

Huomaathan myös että mikä purjealus kulkee moottorin voimalla, vaikka purje olisi ylhäällä, sitä koskee konealuksen väistämissäännöt.

vesiliikenteen säännöt

§ Sääntö 12: Purjealukset

a) Kun kaksi purjealusta lähestyy toisiaan niin, että yhteentörmäämisen vaara saattaa syntyä, toisen aluksen on väistettävä toista seuraavasti:

1) kun aluksilla on tuuli eri puolilta, on sen aluksen, jolla on tuuli vasemmalta puolelta, väistettävä toista;

2) kun aluksilla on tuuli samalta puolelta, on sen aluksen, joka on tuulen puolella, väistettävä alusta, joka on suojan puolella;

3) jos alus, jolla on tuuli vasemmalta puolelta, näkee aluksen tuulen puolella eikä varmuudella kykene päättämään, onko toisella aluksella tuuli vasemmalta tai oikealta puolelta, on sen väistettävä toista alusta.

b) Tätä sääntöä sovellettaessa on tuulen puolena pidettävä sen puolen vastakkaista puolta, jolla isopurje pidetään, tai raakapurjealuksen ollessa kysymyksessä, sen puolen vastakkaista puolta, jolla suurin pitkittäispurje pidetään.

KOULUTUSVINKKI:

PALAUTETTA:

REKISTERÖIDY

KIRJAUDU SISÄÄN