Vesiliikennelaki ja meriteiden säännöt

Muistisääntö

Vesiliikennelaki määrittää väistämisäännöt merellä, järvillä, joilla ja kanavilla

vesiliikenteen säännöt

Vesiliikennelaki

10 § Meriteiden sääntöjen noudattaminen

Päällikön on avomerellä, kaikilla siihen yhteydessä olevilla kulkuvesillä, joilla merialukset voivat liikennöidä, ja kauppamerenkulun väylillä noudatettava meriteiden sääntöjä.

Meriteiden sääntöjä on noudatettava sisäisillä kulkuvesillä tässä luvussa tarkoitetuin poikkeuksin ja lisäyksin. Sisäisillä kulkuvesillä tarkoitetaan järviä, jokia, kanavia sekä merialuetta…..

3 § Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

12) meriteiden säännöillä kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 1972 tehtyä yleissopimusta (SopS 30/1977, COLREG-yleissopimus) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;”

KOULUTUSVINKKI:

PALAUTETTA:

REKISTERÖIDY

KIRJAUDU SISÄÄN