Rullaamisen perusteita

Massakeskipiste on tuttu kaikille lentäjile. Vesilentotoiminnassa on myös muita tärkeitä määreitä.

Sivuttaissuuntainen vastustuskeskipiste tarkoittaa pistettä, jonka etu- tai takapuolelta työnnettäessä kone kääntyy. Jos työntö tapahtuu tästä pisteestä, niin se siirtyy sivusuunnassa, mutta ei käänny. Kellukkeet ovat portaan etupuolella korkeat ja leveät ja vastaavasti portaan takapuolella matalat ja kapenevat. Tästä syystä sivuttaissuuntainen vastustuskeskipiste on hieman portaan etupuolella. Kone kääntyy tämän pisteen ympäri tuuliviirimäisesti.

Kelluntakeskipiste tarkoittaa paikkaa kellukkeen kannella, jota painamalla kelluke painuisi vain syvemmälle veteen. Pisteen etu- ja takapuolelta painettaessa nokka nousisi tai laskisi. Tämä piste sijaitsee hieman sivuttaissuuntaisen vastustuskeskipisteen takana.

 ©Brad Fenster

Kun rullaamme tyhjäkäyntitehoilla, niin kelluntakeskipisteen takana on suurin osa rungon pinta-alasta. Tästä syystä tuuli pyrkii kääntämään koneen nokkaa kohti tuulta.

 ©Brad Fenster

Kun moottoriin lisätään tehoa, niin koneen nokka nousee ja kelluntakeskipiste siirtyy taaksepäin. Tällöin konetta on helpompi kääntää kohti myötätuulta. Joillain koneilla tässä asennossa tuuli kääntää koneen nokkaa myötätuuleen ilman vesiperäsimien käyttöäkin.

 ©Brad Fenster

Kellukekoneen painokeskipiste on suhteellinen korkealla ja siksi se on herkkä kovalle puuskittaiselle tuulelle. Ohjainpintoja tulee hyödyntää kaikissa tuuliolosuhteissa, jotta lentäjälle syntyy oikea tapa käyttää ohjausvoimia hyödykseen estääkseen koneen kaatumisen epäsuotuisissa olosuhteissa. Lähtökohtaisesti sauva pidetään vedettynä, mutta kovalla tuulella tuulen tullessa koneen takaa on sauvaa työnnettävä.

 ©Brad Fenster

Vesiperäsimien käyttö. Rullatessa vesiperäsimet pidetään lähtökohtaisesti alhaalla ohjailukyvyn vuoksi. Tähän on kuitenkin kaksi tärkeää poikkeusta. Purjehtiessa vesiperäsimien tulee olla ylhäällä, koska muuten kone voi kääntyä poikittain aaltojen suhteen ja lopulta kaatua. Samoin kun rullataan plaanissa vesiperäsimet pidetään ylhäällä, jotta niihin ei kohdistuisi kovia hydrodynaamisia voimia.

KOULUTUSVINKKI:

PALAUTETTA:

REKISTERÖIDY

KIRJAUDU SISÄÄN