Espoon Kipparit ry

Espoon Kipparit ry

ESPOON KIPPARIT OPETTAA

Huviveneilijöille suunnattu merenkulun opetus on ollut koko Espoon Kippareiden yli 50-vuotisen toiminnan tärkein osa. Itse asiassa seura perustettiin vuonna 1962 juuri tätä tehtävää varten. Suomen Navigaatioliiton koulutusjärjestelmä muodostuu kolmiportaisesta merenkulun teoreettisesta koulutuksesta eli saaristo- rannikko- ja avomeren merenkulkukursseista. Koulutusjärjestelmä, tutkintoineen on ulkoisesti arvioitu Liikenteen turvallisuusviraston toimesta, ja todettu täyttävän "MKL:n määräykset kansainvälisestä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjasta (Dnro 1831/30/2003)" annetut vaatimukset.