Saaristolaivurikurssi etänä

Tampereen Navigaatioseura

Saaristolaivurikurssi etänä

300 300 katsoi tätä

Saaristolaivurikurssi antaa perustiedot ja -taidot turvalliseen liikkumiseen sisävesillä ja saaristossa. Noin 30 tuntia kestävään kurssiohjelmaan sisältyy mm.

matemaattinen maantieto
merikartta ja sen käyttö
kompassi ja sen virheet
optinen paikanmääritys
maisema-, sumu- ja pimeänavigointi
veneilijää koskevat vesiliikenteen säädökset
Kurssit johtavat Suomen Navigaatioliiton valtakunnalliseen tutkintoon. Hyväksytty tutkintosuoritus antaa Tampereen Navigaatioseuran jäsenyyden loppuvuodeksi. Seuran jäsen saa saaristolaivurin arvonimen ja diplomin sekä oikeuden pätevyysviirin ja muiden arvotunnusten käyttämiseen. Pääsyvaatimuksena kurssille on 15 vuoden ikä.

Etäopetusryhmän opetus järjestetään pääosin verkko-opetuksena. Opintokokonaisuus koostuu YouTubessa julkaistavista opetusvideoista sekä oppimateriaalin kyselytunneista Teams-ympäristössä. Lisäksi opiskelijan on mahdollista osallistua pienryhmäopetukseen Pajasaaressa.

Lisätietoja

Tutkinto-Koulutus: - tutkinto

Koulutuspaikan tyyppi - verkossa

 

Päivä ja aika

26.01.2022 to
22.04.2022
 

Sijainti

Online Event
 

Koulutuksen tyyppi

 

Aihealue

Jaa somessa kavereille